BJöRKERYD
- OCH PROJEKTET BJöRKERYDS FRAMTIDByn Björkeryd som ligger vid Björkerydssjön i NättrabyÃ¥ns dalgÃ¥ng i Karlskrona kommun var under 1800-talet en tätbefolkad dalgÃ¥ng.
Under slutet av 1800-talet förbättrades kommunikationerna utmed Nättrabyån betydligt i och med att den s k Krösnabanan anlades.
Människor i området tog sig då via Krösnabanan ner till Nättraby med järnvägen och vidare till stan Karlskrona och fisktorget med Nättrabybåten.
Järnvägens persontrafik lades ner 1939, då bussarna tog äver. Vid denna tid började också avfolkningen av bygden.

För att vända befolkningstrenden och försöka rädda Björkerydssjön från igenväxning har Björkeryd m flera byars intresseförening tillsammans med markägare och andra föreningar i området längs ån och sjön startat ett projekt som kallas "Björkeryds framtid"
Projektet är ett Leaderprojekt och drivs tillsammans med Karlskrona kommuns näringslivsenhet som också är projektägare.

Projektet vill:http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sv.htm