Ã…terblick
Björkerydssjön är en slättsjö och fÃ¥gellokal i toppklass som totalt hÃ¥ller pÃ¥ att förstöras pÃ¥ grund av  igenväxning.

Björkerydssjön och NättrabyÃ¥n har under de senaste Ã¥rhundradena genomgÃ¥tt flera sänkningar för att utöka jordbruksmarken. Under början pÃ¥ 1800-talet var maderna ovanströms SpÃ¥ngarna sjö, troligtvis i samma kondition  som Björkerydssjön är idag.
Vid Spångafallet fanns två kvarnar, en för Björkeryd och en för Mummelycke. I slutet av 1800-talet sänktes fallet och kvarnarna fick läggas ned. Därefter har flera årensningar utförts varav den mest omfattande var 1971-72 då en kraftig sänkning utfördes från Spångarna och uppströms. Spångafallet försvann då helt.
Under slutet av 1800-talet förbättrades kommunikationen utmed Nättrabyån radikalt. Man anlade den s k Krösnabanan. Persontrafiken las ned 1939, då bussarna tog över.
Nättrabydalen var mycket tätbefolkad under 1800-talet och början av 1900-talet. Sedan började avfolkningen och har fortsatt in i sen tid då trenden började vända. Som exempel kan nämnas Spångarna; grönsområde mellan Björkeryd, Mummelycke och Höryda. Under 30-talet fanns där 30 till 40 fast boende, för 7 år sedan ingen, idag 3.