Bli medlem

För att bli medlem så kan inbetalning för 2015-2016 ske till PG 48 99 64-7,
150kr/pers alt 300kr/hushåll.

Kom ihåg att ange namn, adress samt
gärna en e-postadress.

Vid frågor kontakta kassör Jenny Nelsson,
0455-338485.