Dagsläget
De upprepade sänkningarna har medfört att magasineringen av vattnet har minskat och variationen i vattenstånd och vattenföring har ökat.
Vårfloden har blivit kraftigare samtidigt som vattenföringen under sensommaren har gått ned till en rännil. Problemen har flyttats nedströms. Våren 2006 var det kraftiga översvämningar nedströms Spångarna. Söder om sjön vid Karsabäck sattes en fastighet under vatten.
Björkerydssjön har nästan helt vuxit igen och igenväxningen ökar. Fisken minskar. Den tidigare så uppskattade fågelsjön har minskat i antal fåglar och arter. Det finns risk att sjön helt växer igen inom en snar framtid.
Ã…n har genomgÃ¥tt samma utveckling Det tidigare sÃ¥ stora stationära öringbestÃ¥ndet har nästan helt försvunnit. SÃ¥ sent som under 80-talet kunde nÃ¥gra stora öringar fÃ¥ngas, därefter har ingen oss veterligt tagits upp i detta omrÃ¥de. Ã…n är kraftigt igenvuxen och under sommaren och hösten är den endast en rännil. Den är även pÃ¥verkad av vad som händer uppströms. Under ett dygn kan vattenstÃ¥ndsvariationen i Ã¥n sommartid variera flera decimeter. Även fÃ¥gelbestÃ¥ndet i Ã¥n har kraftigt minskat.