Krösnabanan som cykel- och vandringsled.H�r har nu Kr�snabanan r�jts fram mellan v�gen och Bj�rkerydssj�n.

F�rslag p� ledens str�ckning
Fr�n N�ttrabyhamn:
Res med b�ten Axel fr�n Fisktorget eller p� annat s�tt starta vid N�ttrabyhamn. Bes�ksm�l �r den vackra 1100-talskyrkan med Vittus Anderssons grav.
Ett j�rnv�gssp�r finns, d�r kan man se bredden p� hur det en g�ng var. Biljettkiosk som var placerad vid Borgm�starefj�rden i Karlskrona har f�tt sin plats vid sp�ret som lades inf�r 100-�rs jubileumet. Stationsbyggnader och verkst�der som fanns f�rr �r borttagna idag.

Promenera eller cykla p� den tidigare j�rnv�gsbanan, som f�ljer N�ttraby�n, vidare till Ekbergska huset som ligger vackert vid den gamla valvade stenbron.
Nu blir det en liten tur p� den gamla landsv�gen f�r att strax sv�nga mot Bj�rkeryd.
N�r man passerar �n finns d�r stora Rododenronbuskar som blommar i slutet av maj.
Blekinge Kustbanor passerar man ocks�. D�r gick Kr�snabanan under kustbanans r�ls. Nu forts�tter man p� v�gen och efter Rockverkstan finns Bj�rkeryds gamla stationshus. 

K�ttilstorp: Vissa delar av banvallen �r v�l synlig �ver �ngarna f�r att sedan ge sig in i skogen vid Notarna mot Bj�rkeryd. Mellan Notarna och fram till Bj�rkerydssj�n kan man vandra eller cykla p� banvallen som l�per vackert l�ngs N�ttraby�n.

Bj�rkeryd: V�l framme i Bj�rkeryd passerar man j�rnv�gsbron som var unik p� sin tid.
Stannar man till kan man promenera upp till utsiktsberget vid sj�n. En stunds fiske och ett bad kan vara ett trevligt inslag i turen. M�nga f�gelarter finns ocks� runt sj�n att studera.
J�rnv�gsstationen finns kvar liksom magasinet.
En liten avstickare till �Br�dernas s�gverk� som ligger en bit bort och som �r en sev�rd plats.
Sp�ret leder vidare till Sp�ngarna och f�rsvinner sedan in �ver �krarna mot den stora masten och till Br�storp. D�r finns en mindre v�g passande f�r g�ende eller cyklister.

Br�storp/Berg: V�l framme i Br�storp eller Berg finns de gamla grusgroparna d�r man h�mtade sand till banvallarna. Tvings gamla festplats passerar man n�r man g�r eller cyklar v�gen mot Tvings by.
I Tving reser sig kyrkan uppe p� Sandkulla�sen. Leden g�r sedan vidare l�ngs Krov�gen och f�rbi Sparbankshuset som idag inte �r n�gon bank. Stationshuset, som ligger p� Riksv�g 22 efter blomsteraff�ren, �r ombyggt men p�minner om de �vriga stationsbyggnaderna.
J�rnv�gen gick h�r p� landsv�gen (riksv�g 22) som byggdes efter banans nerl�ggning.

Alnaryd: Kr�snabanan byggdes i etapper och  N�ttraby -Alnaryd var den f�rsta etappen som blev klar n�r banan byggdes. Aff�rer �ppnades och spikfabrik fanns. Hela bygden blomstrade d�. Idag finns det tomma byggnader och man ser den gamla fabriksskorstenen och Lill�n som vattenkraften togs ifr�n.
Blekingeleden korsar v�gen och g�r mot Listersj�arna. V�ljer man att f�lja leden norr�ver s� g�r man flera kilometer p� banvallen l�ngs N�ttraby�n till Bl�ningsm�la.

Bl�ningsm�la: Stationshuset �r flyttat upp till Bl�ningsm�la by och �r idag r�dm�lat. Ett magasin med skylten �BL�NINGSM�LA� kan man besk�da.
Den st�rsta h�jningen av j�rnv�gen �r just i Bl�ningsm�la. Den gamla kvarnen ligger vid �sj�n.  H�r kan man �ka p� den gamla banan p� en mindre grusv�g till Svarth�vden som var n�sta station. Huset �r idag boningshus. Forts�tter man och f�ljer banan s� kommer man in i skogen.

Eringsboda: Ytterligare en bygd som blomstrade, I dag �r det den �Blomstrande bygd� men med andra sev�rdheter. Stationshuset finns kvar men ombyggt och de flesta aff�rerna liksom hotellet �r st�ngda. Sev�rdheter �r Blomsterg�rden och R�ntem�la g�rd d�r man kan h�lsa p� �lgarna. J�rnv�gen f�rsvann in �ver g�rderna och in i skogen och d�r finns en mycket v�lbevarad banvall med en sten som restes 1910 n�r man passerade gr�nsen till Kronoberg.

Yxnan�s: I Yxnan�s k�nner man den genuina byk�nslan med K�pmansgatan, Skolgatan och flera gator. Stationshuset finns kvar och man kan k�ra fram till huset och ta en titt p� det. Nu blir det landsv�gen som g�ller fram till R�vem�la.

R�vem�la: R�vem�la Hembygdsf�rening har tagit vara p� en hel del fr�n Kr�snabanan. Man kan provsitta en av vagnarna som finns i hembygdsparken som �r �ppen sommartid. Bl�ningsm�la magasin finns ocks�  med m�nga andra stora samlingar med diverse ting.
Resan forts�tter f�rbi stationshuset och p� landsv�gen till �lmeboda.

�lmeboda: Byn �lmeboda har haft sina gyllne tider. J�rnv�gsstationen anv�nds som bostad och en bit f�rbi byn lade man den sista biten av r�lsen. Man hade t�nkt att forts�tta till Ingelstad men bussarna tog �verhand och Kr�snabanan lades ned �r 1939 men man fortsatte till grustagen i Berg tills 1945.

I �lmeboda finns den vackra kyrkruinen som anv�nds till gudstj�nster, br�llop, dop och andra h�gtidligheter. Den st�tliga klockstapeln tronar uppe p� h�jden, helt byggd i sp�n. Peststenen minner om sv�ra tider n�r pesten h�rjade som v�rst.

Vill man forts�tta utflykten s� �r Korr� en plats med kvarn, smedja, f�rgeri, handelsbod och vandrarhem. Ibland �r d�r stora spelmansst�mmor sommartid i Korr�.