Bilder på sjön i början på 1960-talet

Bilder på sjön i början på 2000-talet