Invigning av Krösnabanenleden den 30 maj från fågeltornet i Björkeryd

Under vintern och v√ɬ•ren 2010 har Ingegerd Holm fr√ɬ•n N√ɬ§ttraby hembygdsf√ɬ∂rening och Britt-Marie Havby fr√ɬ•n N√ɬ§ringslivsenheten p√ɬ• Karlskrona kommun arbetat med att ta fram material till en cykel -och vandringsled p√ɬ• den gamla banvallen d√ɬ§r "kr√ɬ∂snabanan" mellan N√ɬ§ttraby och √É‚Äělmeboda en g√ɬ•ng gick.

Skyltar har tagits fram i samarbete med Tingsryds kommun och √É‚Äělmeboda hembygdsf√ɬ∂rening. Dessa √ɬ§r nu uppsatta fram till Sm√ɬ•landsgr√ɬ§nsen och √É‚Äělmeboda hembygdsf√ɬ∂rening h√ɬ•ller p√ɬ• att s√ɬ§tta upp sina skyltar p√ɬ• Sm√ɬ•landssidan.