Rödeby Räddningstjänst övar livräddning ur isvak på Björkerydssjön.
Lördagen 17 februari 2013