Styrelsen
Styrelsen för Björkeryd m fl byars intresseförening

Ordförande
Vice Ordförande
Richard Olsson
Göran Abrahamsson
Sekreterare Jessica Eidstedt
Kassör Jenny Nelsson

Övriga ledamöter

 

Kerstin Refwelin
Agnetha Karlsson
Lennart Sellgren
Johan Dahlström