Styrgrupp
F√ɬ∂r projektets genomf√ɬ∂rande  har det bildats en styrgrupp best√ɬ•ende av:

Tord Nelsson, Björkeryds sänkningsföretag

Per-Lennart Svensson, markägare

Göran Jönsson Björkeryds intresseförening

Lennart Sellgren, Björkeryds intresseförening

Rune Andersson, LRF

Lise-Lotte Mikkelsen, Björkeryds intresseförening

Gudrun Nelson, Björkeryds intresseförening

Britt-Marie Havby, Karlskrona kommun